адыгабзэ » арапыбз   ПлъышъуацIэхэр 1


78 [тiокiищрэ пшiыкiуирэ]

ПлъышъуацIэхэр 1

-

‫78[ثمانية وسبعون]‬
‫78[thimanit wasabeun]‬

‫الصفات 1‬
‫alssufat 1‬

78 [тIокIищрэ пшIыкIуирэ]

ПлъышъуацIэхэр 1

-

‫78[ثمانية وسبعون]‬
‫78[thimanit wasabeun]‬

‫الصفات 1‬
‫alssufat 1‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
бзылъфыгъэ хэкIотагъ ‫إ---- م----
‫--------- m------‬
бзылъфыгъэ пщэр ‫إ---- س-----
‫--------- s------‬
бзылъфыгъэ зэхэзыхын фалI ‫إ---- ف------
‫-------- f-----‬
   
машинакI ‫ع--- ج-----
‫------ j------‬
машинэ псынкI ‫ع--- س-----
‫------- s------‬
машинэ гупсэф ‫ع--- م-----
‫------ m-------‬
   
джэнэ шхъуантI ‫ث-- أ----
‫---- '-----‬
джэнэ плъыжь ‫ث-- أ----
‫---- '----‬
джэнэ уцышъу ‫ث-- أ----
‫---- a----‬
   
Iалъмэкъ шIуцI ‫ح---- ص---- س-----
‫------ s------- s----‬
Iалъмэкъ хьаплъ ‫ح--------- ب----
‫-------------- b-----‬
Iалъмэкъ фыжь ‫ح---- ص---- ب-----
‫------ s------- b-----‬
   
цIыф гохьых ‫أ--- ل-----
‫---- l-----‬
цIыф шъхьэкIафэх ‫أ--- م------
‫---- m--------‬
цIыф гъэшIэгъоных ‫أ--- م-----
‫---- m-----‬
   
кIэлэцIыкIу дэгъух ‫أ---- ج----- ب-----
‫------ j------ b----‬
кIэлэцIыкIу дысых ‫أ---- و-----
‫------ w------‬
кIэлэцIыкIу IорышIэх ‫أ---- م------
‫------ m---------‬