адыгабзэ » арапыбз   Тхьамафэм имафэхэр


9 [бгъу]

Тхьамафэм имафэхэр

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

9 [бгъу]

Тхьамафэм имафэхэр

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Блыпэ ‫ا-------
‫--------‬
Гъубдж ‫ا--------
‫-------------‬
Бэрэскэжъый ‫ا--------
‫----------‬
   
Мэфэку ‫ا------
‫---------‬
Бэрэскэшху ‫ا------
‫-------‬
Шэмбэт ‫ا-----
‫------‬
   
Тхьаумаф ‫ا-----
‫-----‬
Тхьамафэ ‫ا-------
‫---------‬
Блыпэм щыублагъэу тхьаумафэм нэс. ‫م- ا------ إ-- ا-----
‫-- a--------- '----- a------‬
   
Апэрэ мафэр – блыпэ. ‫ا---- ا---- ه- ا------.‬
‫------ a------- h- a----------‬
ЯтIонэрэ мафэр – гъубдж. ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a-------- h- a-------------‬
Ящэнэрэ мафэр – бэрэскэжъый. ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a---------- h- a----------‬
   
ЯплIэнэрэ мафэр – мэфэку. ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
Ятфэнэрэ мафэр – бэрэскэшху. ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
Яхэнэрэ мафэр – шэмбэт. ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
   
Яблэнэрэ мафэр – тхьаумаф. ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a------‬
Тхьамафэр мэфиблэу зэхэт. ‫ل------ س--- أ---.‬
‫--------- s--- '----‬
Тэ мэфитф ныIэп тызылажьэрэр. ‫ن-- ل- ن---- س-- خ--- أ---.‬
‫---- l- n--------- s---- k---- '-----‬