адыгабзэ » босниябз   Банкым


60 [тiокiищ]

Банкым

-

60 [šezdeset]

U banci

60 [тIокIищ]

Банкым

-

60 [šezdeset]

U banci

Click to see the text:   
адыгабзэbosanski
Сэ счёт къызэIусхы сшIоигъу. Ja ž---- o------- r----.
Мары сипаспорт. Ov- j- m-- p----.
Сиадреси мары. A o-- j- m--- a-----.
   
Сэ сисчёт ахъщэ изгъахьэ сшIоигъу. Ja ž---- u------- n---- n- m-- r----.
Сэ сисчёт ахъщэ къисхы сшIоигъу. Ja ž---- p-------- n---- s- s--- r-----.
Сэ сисчёт къыхэтхыкIыгъэхэр сштэжьынэу сыфай. Ja ž---- u---- i----- s- r-----.
   
Гъогу чекымкIэ ахъщэ къисхы сшIоигъу. Ja ž---- u------- p------- č--.
УлэупкIэр тхьапш? Ko---- s- t-------?
Та чIыпIэм сыкIэтхэщт? Gd-- m---- p--------?
   
Германием ахъщэ къысфырагъэхьыкIынэу сежэ. Ja o------- d------ i- N-------.
Мары сисчёт иномер. Ov- j- m-- b--- r-----.
Ахъщэр къэсыгъа? Da l- j- n---- s-----?
   
Сэ ахъщэ зэблэсхъу сшIоигъу. Ja ž---- z--------- t-- n----.
Сэ Америкэ доллар сищыкIагъэр. Ja t----- a------- d-----.
Нахь макIэ зэрыт ахъщэхэр къысэт, хъущтмэ. Mo--- V-- d---- m- s---- n--------.
   
Банкомат мыщ щыIа? Im- l- o---- b-------?
Ахъщэ тхьапш къипхын узыфитыр? Ko---- n---- s- m--- p-----?
Сыд фэдэ кредит картэх бгъэфедэмэ хъущтхэр? Ko-- k------- k------ s- m--- k--------?