адыгабзэ » босниябз   ины – цIыкIу


68 [тiокiищрэ ирэ]

ины – цIыкIу

-

68 [šezdeset i osam]

veliko – malo

68 [тIокIищрэ ирэ]

ины – цIыкIу

-

68 [šezdeset i osam]

veliko – malo

Click to see the text:   
адыгабзэbosanski
ины ыкIи цIыкIу ve---- i m--o
Пылыр ины. Sl-- j- v-----.
Цыгъор цIыкIу. Mi- j- m----.
   
шIункI ыкIи нэфы (нэфын) ta--- i s------o
Чэщыр шIункI. No- j- t----.
Мафэр нэфын. Da- j- s-------.
   
жъы ыкIи кIэ st--- i m---o
Титатэ жъы дэд. Na- d--- j- j--- s---.
Илъэс 70-рэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, ар джыри ныбжьыкIагъ. Pr--- 70 g----- b-- j- j-- m---.
   
дахэ ыкIи Iае li---- i r---o
ХьампIырашъор дахэ. Le---- j- l----.
Бэджыр Iае. Pa-- j- r----.
   
пщэр ыкIи од de---- i m----o
Бзылъфыгъэу килограмишъэ къэзыщэчрэр пщэр. Že-- o- 100 k--- j- d-----.
Хъулъфыгъэу килограмм шъэныкъо къэзыщэчрэр од. Mu------ o- 50 k--- j- m----.
   
лъапIэ ыкIи пыут sk--- i j-----o
Машинэр лъапIэ. Au-- j- s----.
Гъэзетыр пыут. No---- s- j------.