адыгабзэ » каталанский   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

+ 18 [divuit]

+ Fer neteja

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [divuit]

Fer neteja

Click to see the text:   
адыгабзэcatalà
Непэ шэмбэт. Av-- é- d-------. +
Непэ уахътэ тиI. Av-- t---- t----. +
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Av-- n------ l-----------. +
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Jo n----- l- c----- d- b---. +
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. El m-- m---- r---- e- c----. +
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. El- n--- n------ l-- b---------. +
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. L’---- r--- l-- f----. +
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. El- n--- o------ l---------- d--- n---. +
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. El m-- m---- o----- e- s-- e---------. +
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. (J-) p--- l- r--- a l- r--------. +
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. (J-) e----- l- r---. +
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. (J-) p----- l- r---. +
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. Le- f-------- e---- b-----. +
Джэхашъор шIои. El t---- e--- b---. +
Шыкъухэр шIоих. La v------- e--- b----. +
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Qu- n----- l-- f--------? +
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Qu- p---- l-----------? +
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Qu- r---- l- v-------? +