адыгабзэ » каталанский   БлэкIыгъэ шъуашэр 1


81 [тiокiиплiырэ зырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 1

-

81 [vuitanta-u]

Passat 1

81 [тIокIиплIырэ зырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 1

-

81 [vuitanta-u]

Passat 1

Click to see the text:   
адыгабзэcatalà
тхэн es-----e
Ащ (хъулъфыгъ) письмэ ытхыщтыгъ. El- v- e------- u-- c----.
ЫкIи ащ (бзылъфыгъ) открыткэ ытхыщтыгъ. I e--- v- e------- u-- p-----.
   
еджэн ll---r
Ар (хъулъфыгъ) журнал хъэрэ-пкIарэм еджэщтыгъ. El- l----- u-- r------.
Ар (бзылъфыгъ) тхылъ еджэщтыгъ. I e--- l----- u- l-----.
   
штэн pr----- / a----r
Ащ (хъулъфыгъ) тутыныр ыштагъ. El- v- p------ u- c-------.
40;щ (бзылъфыгъ) шоколад такъыр ыштагъ. El-- v- a----- u- t--- d- x-------.
   
Ащ (хъулъфыгъ) шъыпкъагъэ хэлъыгъэп, ау ар (бзылъфыгъ) фэшъыпкъагъ. El- e-- i------- p--- e--- e-- f----.
Ар (хъулъфыгъ) шъхьахынагъ, ау ар (бзылъфыгъ) хъупхъагъэ. El- e-- m------- p--- e--- e-- t-----------.
Ар (хъулъфыгъ) тхьамыкIагъ, ау ар (бзылъфыгъ) баигъэ. El- e-- p----- p--- e--- e-- r---.
   
Ащ (хъулъфыгъ) ахъщэ иIагъэп, чIыфэхэр телъыгъэх нахь. El- n- t---- d------ s--- d-----.
Ащ (хъулъфыгъ) насып иIагъэп, насыпынчъагъ нахь. El- n- t---- s---- s--- m--- s---.
Ащ (хъулъфыгъ) гъэхъагъэ иIагъэп, гъэхъэгъэнчъагъ нахь. El- n- t---- è---- s--- f--------.
   
Ар (хъулъфыгъ) рэзагъэп, рэзэнчъэ нахь. El- n- e-- f----- s--- i------.
Ар (хъулъфыгъ) насыпышIуагъэп, насыпынчъагъ нахь. El- n- t---- s---- s--- m--- s---.
Ар (хъулъфыгъ) гохьыгъэп, гохьынчъагъ нахь. El- n- e-- s-------- s--- a--------.