адыгабзэ » чехыбз   Еджэн ыкIи тхэн


6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [šest]

Čtení a psaní

6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [šest]

Čtení a psaní

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Сэ седжэ. Čt-.
Сэ буквэм (хьарыфым) сыкъеджэ. Čt- p------.
Сэ гущыIэм сыкъеджэ. Čt- s----.
   
Сэ гущыIэухыгъэм сыкъеджэ. Čt- v---.
Сэ письмэм седжэ. Čt- d----.
Сэ тхылъым седжэ. Čt- k----.
   
Сэ седжэ. Čt-.
О уеджэ. Čt--.
Ар (хъулъфыгъ) еджэ. Čt-.
   
Сэ сэтхэ. Pí--.
Сэ буквэ сэтхы. Pí-- p------.
Сэ гущыIэ сэтхы. Pí-- s----.
   
Сэ гущыIэухыгъэ сэтхы. Pí-- v---.
Сэ письмэ сэтхы. Pí-- d----.
Сэ тхылъ сэтхы. Pí-- k----.
   
Сэ сэтхэ. Pí--.
О отхэ. Pí---.
Ар (хъулъфыгъ) матхэ. Pí--.