адыгабзэ » чехыбз   ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2


92 [тiокiиплiырэ пшiыкiутiурэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2

-

92 [devadesát dva]

Vedlejší věty s že 2

92 [тIокIиплIырэ пшIыкIутIурэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 2

-

92 [devadesát dva]

Vedlejší věty s že 2

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Узэpэпырхъэрэр сыгу тефэрэп. Ro------- m-- ž- c------.
Пивэ бащэ зэрипшъурэр сыгу тефэрэп. Ro------- m-- ž- p---- t---- p---.
КIасэу укъызэрэхэкIыжьрэр сыгу тефэрэп. Ro------- m-- ž- j--- t-- p----.
   
Сенэгуе, ащ врач ищыкIагъ. My----- ž- p-------- l-----.
Сенэгуе, ар сымадж. My----- ž- j- n------.
Сенэгуе, ар джыдэдэм мэчъые. My----- ž- t-- s--.
   
Типшъашъэ ыщэнэу тэгугъэ. Do------ ž- s- o---- s n--- d-----.
Ахъщэ ихъоеу тэгугъэ. Do------ ž- m- h---- p----.
Ар миллионерэу тэгугъэ. Do------ ž- j- m-------.
   
Сэ уишъхьэгъусэ (уишъуз) тхьамыкIагъо къехъулIагъэу зэхэсхыгъ. Sl---- / s------ j---- ž- t---- ž--- m--- ú---.
Сэ ар сымэджэщым чIэлъэу зэхэсхыгъ. Sl---- / s------ j---- ž- l--- v n--------.
Сэ уимашинэ Iаеу зэхэкъутагъэу зэхэсхыгъ. Sl---- / s------ j---- ž- t-- a--- j- ú---- r------.
   
ШъукъызэрэкIуагъэр сигуапэ. Tě-- m-- ž- j--- p----- / p-----.
ЗэрэшъушIогъэшIэгъоныр сигуапэ. Tě-- m-- ž- m--- z----.
Унэр шъущэфы зэрэшъушIоигъор сигуапэ. Tě-- m-- ž- c----- k----- t-- d--.
   
Аужырэ автобусыр IукIыгъахэу сегуцафэ. Ob---- s-- ž- p------- a------ u- j--.
Такси тштэн фаеу хъунэу сегуцафэ. Ob---- s-- ž- s- b----- m---- v--- t---.
Ахъщэ къызыдэсымыштагъэу сегуцафэ. Ob---- s-- ž- u s--- n---- ž---- p-----.