адыгабзэ » датыбз   ЦIыфхэр


1 [зы]

ЦIыфхэр

-

1 [et]

Personer

1 [зы]

ЦIыфхэр

-

1 [et]

Personer

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
сэ jeg
сэррэ оррэ je- o- du
тэ титIо vi to
   
ар (хъулъфыгъ) han
аррэ (хъулъфыгъ) аррэ (бзылъфыгъ) ha- o- h-n
ахэр тIури de to
   
хъулъфыгъ ma---n
бзылъфыгъ kv----n
сабый ba---t
   
унагъо en f-----e
сиунагъо mi- f-----e
Сиунагъо мыщ щыI. Mi- f------ e- h--.
   
Сэ мыщ сыщыI. Je- e- h--.
О мыщ ущыI. Du e- h--.
Ар (хъулъфыгъ) мыщ щыI ыкIи ар (бзылъфыгъ) мыщ щыI. Ha- e- h-- o- h-- e- h--.
   
Тэ мыщ тыщыI. Vi e- h--.
Шъо мыщ шъущыI. I e- h--.
Ахэр зэкIэ мыщ щыIэх. De e- h-- a---------.