адыгабзэ » датыбз   Еджэн ыкIи тхэн


6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [seks]

Læse og skrive

6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [seks]

Læse og skrive

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Сэ седжэ. Je- l----.
Сэ буквэм (хьарыфым) сыкъеджэ. Je- l---- e- b------.
Сэ гущыIэм сыкъеджэ. Je- l---- e- o--.
   
Сэ гущыIэухыгъэм сыкъеджэ. Je- l---- e- s------.
Сэ письмэм седжэ. Je- l---- e- b---.
Сэ тхылъым седжэ. Je- l---- e- b--.
   
Сэ седжэ. Je- l----.
О уеджэ. Du l----.
Ар (хъулъфыгъ) еджэ. Ha- l----.
   
Сэ сэтхэ. Je- s------.
Сэ буквэ сэтхы. Je- s------ e- b------.
Сэ гущыIэ сэтхы. Je- s------ e- o--.
   
Сэ гущыIэухыгъэ сэтхы. Je- s------ e- s------.
Сэ письмэ сэтхы. Je- s------ e- b---.
Сэ тхылъ сэтхы. Je- s------ e- b--.
   
Сэ сэтхэ. Je- s------.
О отхэ. Du s------.
Ар (хъулъфыгъ) матхэ. Ha- s------.