адыгабзэ » датыбз   Пчъагъэхэр (цифрэхэр)


7 [блы]

Пчъагъэхэр (цифрэхэр)

-

7 [syv]

Tal

7 [блы]

Пчъагъэхэр (цифрэхэр)

-

7 [syv]

Tal

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Сэ къэсэлъытэ: Je- t-----:
зы, тIу, щы en- t-- t-e
Сэ щым нэс къэсэлъытэ. Je- t----- t-- t--.
   
Сэ лъыкIотагъэу къэсэлъытэ: Je- t----- v-----:
плIы, тфы, хы, fi--- f--- s---,
блы, и, бгъу sy-- o---- ni
   
Сэ къэсэлъытэ. Je- t-----.
О къэолъытэ. Du t-----.
Ащ (хъулъфыгъ) къелъытэ. Ha- t-----.
   
Зы. Апэрэр. En. D-- f-----.
ТIу. ЯтIонэрэр. To. D-- a----.
Щы. Ящэнэрэр. Tr-. D-- t-----.
   
ПлIы. ЯплIэнэрэр. Fi--. D-- f-----.
Тфы. Ятфэнэрэр. Fe-. D-- f----.
Хы. Яхэнэрэр. Se--. D-- s-----.
   
Блы. Яблэнэрэр. Sy-. D-- s------.
И. Яенэрэр. Ot--. D-- o------.
Бгъу. Ябгъонэрэр. Ni. D-- n-----.