адыгабзэ » датыбз   ПлъышъуацIэхэр 3


80 [тiокiиплi]

ПлъышъуацIэхэр 3

-

80 [firs]

Adjektiver 3

80 [тIокIиплI]

ПлъышъуацIэхэр 3

-

80 [firs]

Adjektiver 3

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Ащ (бзылъфыгъ) хьэ иI. Hu- h-- e- h---.
Хьэр ины. Hu---- e- s---.
Ащ (бзылъфыгъ) хьэ ин иI. Hu- h-- e- s--- h---.
   
Ащ (бзылъфыгъ) унэ иI. Hu- h-- e- h--.
Унэр цIыкIу. Hu--- e- l----.
Ащ (бзылъфыгъ) унэ цIыкIу иI. Hu- h-- e- l---- h--.
   
Ар (хъулъфыгъ) хьакIэщым ис. Ha- b-- p- h----.
ХьакIэщыр лъапIэп. Ho------ e- b------.
Ар (хъулъфыгъ) хьакIэщ мылъапIэм ис. Ha- b-- p- e- b------ h----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэ (ку) иI. Ha- h-- e- b--.
Машинэр (кур) лъапIэ. Bi--- e- d--.
Ащ (хъулъфыгъ) машинэ (ку) лъапIэ иI. Ha- h-- e- d-- b--.
   
Ар (хъулъфыгъ) романым еджэ. Ha- l---- e- r----.
Романыр зэщыгъо. Ro----- e- k------.
Ар (хъулъфыгъ) роман зэщыгъом еджэ. Ha- l---- e- k------ r----.
   
Ар (бзылъфыгъ) фильмэм еплъы. Hu- s-- e- f---.
Фильмэм узыIэпещэ. Fi---- e- s--------.
Ар (бзылъфыгъ) узыIэпызыщэрэ фильмэм еплъы. Hu- s-- e- s-------- f---.