адыгабзэ » нэмыцыбз   ЦIыфхэр


1 [зы]

ЦIыфхэр

-

+ 1 [eins]

+ Personen

1 [зы]

ЦIыфхэр

-

1 [eins]

Personen

Click to see the text:   
адыгабзэDeutsch
сэ ich +
сэррэ оррэ ic- u-- du +
тэ титIо wi- b---e +
   
ар (хъулъфыгъ) er +
аррэ (хъулъфыгъ) аррэ (бзылъфыгъ) er u-- s-e +
ахэр тIури si- b---e +
   
хъулъфыгъ de- M--n +
бзылъфыгъ di- F--u +
сабый da- K--d +
   
унагъо ei-- F-----e +
сиунагъо me--- F-----e +
Сиунагъо мыщ щыI. Me--- F------ i-- h---. +
   
Сэ мыщ сыщыI. Ic- b-- h---. +
О мыщ ущыI. Du b--- h---. +
Ар (хъулъфыгъ) мыщ щыI ыкIи ар (бзылъфыгъ) мыщ щыI. Er i-- h--- u-- s-- i-- h---. +
   
Тэ мыщ тыщыI. Wi- s--- h---. +
Шъо мыщ шъущыI. Ih- s--- h---. +
Ахэр зэкIэ мыщ щыIэх. Si- s--- a--- h---. +