адыгабзэ » нэмыцыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

+ 5 [fünf]

+ Länder und Sprachen

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [fünf]

Länder und Sprachen

Click to see the text:   
адыгабзэDeutsch
Джон Лондон щыщ. Jo-- i-- a-- L-----. +
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- l---- i- G-------------. +
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Er s------ E-------. +
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- i-- a-- M-----. +
Мадрид Испанием щыI. Ma---- l---- i- S------. +
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Si- s------ S-------. +
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- u-- M----- s--- a-- B-----. +
Берлин Германием щыI. Be---- l---- i- D----------. +
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Sp----- i-- b---- D------? +
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- i-- e--- H---------. +
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- u-- B----- s--- a--- H----------. +
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Di- H---------- s--- g--- u-- l---. +
   
Франциер Европэм щыI. Fr-------- l---- i- E-----. +
Мысыр Африкэм щыI. Äg----- l---- i- A-----. +
Япониер Азием щыI. Ja--- l---- i- A----. +
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- l---- i- N----------. +
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- l---- i- M------------. +
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- l---- i- S---------. +