адыгабзэ » нэмыцыбз   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [neunundfünfzig]

Im Postamt

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [neunundfünfzig]

Im Postamt

Click to see the text:   
адыгабзэDeutsch
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? Wo i-- d-- n------ P------?
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? Is- e- w--- b-- z-- n------- P------?
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? Wo i-- d-- n------ B----------?
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Ic- b------ e-- p--- B----------.
Открыткэми письмэми апае. Fü- e--- K---- u-- e---- B----.
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Wi- t---- i-- d-- P---- n--- A------?
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? Wi- s----- i-- d-- P----?
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? Ka-- i-- e- p-- L------- s-------?
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? Wi- l---- d----- e-- b-- e- a------?
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? Wo k--- i-- t-----------?
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? Wo i-- d-- n------ T-----------?
Телефон картэхэр шъуиIа? Ha--- S-- T------------?
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? Ha--- S-- e-- T----------?
Австрием икод шъуиIа? Ke---- S-- d-- V------ v-- Ö---------?
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Ei--- A---------- i-- s---- m-- n---.
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. Di- L------ i-- i---- b------.
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? We---- N----- h---- S-- g------?
Апэ ноль итын фае! Si- m----- z----- d-- N--- w-----!