адыгабзэ » инджилызыбз US   Природэм


26 [тiокiырэ хырэ]

Природэм

-

26 [twenty-six]

In nature

26 [тIокIырэ хырэ]

Природэм

-

26 [twenty-six]

In nature

Click to see the text:   
адыгабзэEnglish US
Мо щэчанэр олъэгъуа? Do y-- s-- t-- t---- t----?
Мо къушъхьэр олъэгъуа? Do y-- s-- t-- m------- t----?
Мо къуаджэр олъэгъуа? Do y-- s-- t-- v------ t----?
   
Мо псыхъор олъэгъуа? Do y-- s-- t-- r---- t----?
Мо лъэмыджыр олъэгъуа? Do y-- s-- t-- b----- t----?
Мо хыкъумэр олъэгъуа? Do y-- s-- t-- l--- t----?
   
Мо бзыур сыгу рехьы. I l--- t--- b---.
Мо чъыгыр сыгу рехьы. I l--- t--- t---.
Мы мыжъор сыгу рехьы. I l--- t--- s----.
   
Мо паркыр сыгу рехьы. I l--- t--- p---.
Мо чъыгхатэр сыгу рехьы. I l--- t--- g-----.
Мы къэгъагъэр сыгу рехьы. I l--- t--- f-----.
   
СызэреплъырэмкIэ, ар дахэ. I f--- t--- p-----.
СызэреплъырэмкIэ, ар гъэшIэгъоны. I f--- t--- i----------.
СызэреплъырэмкIэ, ар хьалэмэт. I f--- t--- g-------.
   
СызэреплъырэмкIэ, ар теплъаджэ. I f--- t--- u---.
СызэреплъырэмкIэ, ар зэщыгъо. I f--- t--- b-----.
СызэреплъырэмкIэ, ар гомыхь (Iае). I f--- t--- t-------.