адыгабзэ » инджилызыбз UK   Пчъагъэхэр (цифрэхэр)


7 [блы]

Пчъагъэхэр (цифрэхэр)

-

7 [seven]

Numbers

7 [блы]

Пчъагъэхэр (цифрэхэр)

-

7 [seven]

Numbers

Click to see the text:   
адыгабзэEnglish UK
Сэ къэсэлъытэ: I c----:
зы, тIу, щы on-- t--- t---e
Сэ щым нэс къэсэлъытэ. I c---- t- t----.
   
Сэ лъыкIотагъэу къэсэлъытэ: I c---- f------:
плIы, тфы, хы, fo--- f---- s--,
блы, и, бгъу se---- e----- n--e
   
Сэ къэсэлъытэ. I c----.
О къэолъытэ. Yo- c----.
Ащ (хъулъфыгъ) къелъытэ. He c-----.
   
Зы. Апэрэр. On-. T-- f----.
ТIу. ЯтIонэрэр. Tw-. T-- s-----.
Щы. Ящэнэрэр. Th---. T-- t----.
   
ПлIы. ЯплIэнэрэр. Fo--. T-- f-----.
Тфы. Ятфэнэрэр. Fi--. T-- f----.
Хы. Яхэнэрэр. Si-. T-- s----.
   
Блы. Яблэнэрэр. Se---. T-- s------.
И. Яенэрэр. Ei---. T-- e-----.
Бгъу. Ябгъонэрэр. Ni--. T-- n----.