адыгабзэ » эсперанто   Лэжьэн / Iоф шIэн


55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [kvindek kvin]

Labori

55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [kvindek kvin]

Labori

Click to see the text:   
адыгабзэesperanto
Сыд уисэнэхьатэу улажьэрэ? Ki- e---- v-- p-------?
Сишъхьагъусэ (силI) исэнэхьаткIэ врач. Mi- e--- e---- k--------.
Сэ сымедсестра, ныкъо-Iахьэу сэлажьэ. Mi l------ d-------- k--- f---------.
   
Бэ темышIэу пенсием тыкIощт. Ni b----- p----------.
ХэбзэIахьэр иныIо. Se- l- i------- e---- t-- a----.
Медицинэ страховкэри бащэ. Ka- l- m-------------- m----------.
   
Сыд сэнэхьат къыхэпхымэ пшIоигъу? Ki- v- i-- v---- i--?
Сэ инженер сыхъу сшIоигъу. Mi ŝ---- i-- i--------.
Сэ университетым сыщеджэнэу сыфай. Mi ŝ---- s---- e- u-----------.
   
Сэ сыстажёр. Mi e---- s-------.
Сэ къэзлэжьрэр бэп. Mi n- g----- m-----.
Практикэр IэкIыбым щысэхьы. Mi s----- e----------.
   
Мыр тиIэшъхьэтет. Ti- e---- m-- e----.
IофшIэгъу дэгъухэр сиIэх. Mi h---- a------- k-------.
Щэджэгъуашхэм ренэу шхапIэм тызэдэкIох. Ta----- n- ĉ--- i--- a- l- l------- r---------.
   
Сэ IофшIэн сылъэхъу. Mi s----- l------.
Илъэс хъугъэ IофшIэн зысымыгъотрэр. Mi e---- s-------- d- j-- u-- j---.
IофшIэнынчъэу мы къэралыгъом исыр бэ дэд. Es--- t-- m----- s----------- e- ĉ----- l----.