адыгабзэ » эсперанто   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [fifty-nine]

En la poŝtoficejo

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [fifty-nine]

En la poŝtoficejo

Click to see the text:   
адыгабзэesperanto
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? Ki- e---- l- p--- p------- p----------?
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? Ĉu m----------- l- p---------- d- ĉ-----?
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? Ki- e---- l- p--- p------- l---------?
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Mi b------ k------ p----------.
Открыткэми письмэми апае. Po- p-------- k-- l-----.
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Ki-- k----- l- a------ a- U----?
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? Ki-- p---- l- p-----?
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? Ĉu m- p---- s---- ĝ-- a-------?
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? Ki-- d- t---- b-------- p-- ĝ-- a-----?
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? Ki- m- p---- t-------?
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? Ki- e---- l- p--- p------- t----------?
Телефон картэхэр шъуиIа? Ĉu v- h---- t-------------?
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? Ĉu v- h---- t------------?
Австрием икод шъуиIа? Ĉu v- k---- l- t----------- d- A-------?
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Mo------- m- t-- s-----.
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. La l---- e---- o------.
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? Ki-- n------ v- e------?
Апэ ноль итын фае! Vi d---- u--- e----- n----!