адыгабзэ » эсперанто   Еджэн ыкIи тхэн


6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [ses]

Legi kaj skribi

6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [ses]

Legi kaj skribi

Click to see the text:   
адыгабзэesperanto
Сэ седжэ. Mi l----.
Сэ буквэм (хьарыфым) сыкъеджэ. Mi l---- l------.
Сэ гущыIэм сыкъеджэ. Mi l---- v-----.
   
Сэ гущыIэухыгъэм сыкъеджэ. Mi l---- f-----.
Сэ письмэм седжэ. Mi l---- l------.
Сэ тхылъым седжэ. Mi l---- l-----.
   
Сэ седжэ. Mi l----.
О уеджэ. Vi l----.
Ар (хъулъфыгъ) еджэ. Li l----.
   
Сэ сэтхэ. Mi s------.
Сэ буквэ сэтхы. Mi s------ l------.
Сэ гущыIэ сэтхы. Mi s------ v-----.
   
Сэ гущыIэухыгъэ сэтхы. Mi s------ f-----.
Сэ письмэ сэтхы. Mi s------ l------.
Сэ тхылъ сэтхы. Mi s------ l-----.
   
Сэ сэтхэ. Mi s------.
О отхэ. Vi s------.
Ар (хъулъфыгъ) матхэ. Li s------.