адыгабзэ » эсперанто   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [sesdek unu]

+ Ordaj numeraloj

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [sesdek unu]

Ordaj numeraloj

Click to see the text:   
адыгабзэesperanto
Апэрэ мазэр – щылэ. La u--- m----- e---- j------. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. La d-- m----- e---- f-------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. La t--- m----- e---- m----. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. La k---- m----- e---- a-----. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. La k---- m----- e---- m---. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. La s--- m----- e---- j----. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Se- m------ k---------- d----- j----. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ja------ f-------- m----, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ap----- m--- k-- j----. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. La s--- m----- e---- j----. +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. La o-- m----- e---- a------. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. La n--- m----- e---- s--------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. La d--- m----- e---- o------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. La d------ m----- e---- n-------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. La d----- m----- e---- d-------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. De--- m------ k---------- u-- j----. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Ju---- a------- s--------, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. ok------ n------- k-- d-------. +