адыгабзэ » испаныбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

+ 17 [diecisiete]

+ En la casa

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Мыр тиунэ. Aq-- e- n------ c---. +
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Ar---- e--- e- t-----. +
ЧIыунэр – ычIэгъ. Ab--- e--- e- s-----. +
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. De---- d- l- c--- h-- u- j-----. +
Унэ Iупэм урам щыIэп. No h-- n------ c---- f----- a l- c---. +
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ha- á------ a- l--- d- l- c---. +
   
Мыр сифэтэр. Aq-- e--- m- a----------. +
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Aq-- e---- l- c----- y e- b---. +
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Ah- e---- l- s--- d- e---- y e- d---------. +
   
Унапчъэр егъэтыгъ. La p----- d- l- c--- e--- c------. +
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Pe-- l-- v------- e---- a-------. +
Непэ жъоркъ. Ha-- c---- h--. +
   
Тэ унэшхом тэкIо. No------ / n------- v---- a l- s--- d- e----. +
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Ha- u- s--- y u- s----- a---. +
ШъукъэтIысых! ¡P-- f----- s-------- / s-------! +
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Mi o-------- / c---------- (a-.) e--- a---. +
МодыкIэ систерео щыт. Mi e----- d- s----- e--- a---. +
Телевизорыр кIэкъэпс. El t-------- e- c------------ n----. +