адыгабзэ » испаныбз   Природэм


26 [тiокiырэ хырэ]

Природэм

-

+ 26 [veintiséis]

+ En la naturaleza

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Мо щэчанэр олъэгъуа? ¿V-- a------ t---- a---? +
Мо къушъхьэр олъэгъуа? ¿V-- a------ m------ a---? +
Мо къуаджэр олъэгъуа? ¿V-- a---- p----- a---? +
   
Мо псыхъор олъэгъуа? ¿V-- a---- r-- a---? +
Мо лъэмыджыр олъэгъуа? ¿V-- a---- p----- a---? +
Мо хыкъумэр олъэгъуа? ¿V-- a---- l--- a---? +
   
Мо бзыур сыгу рехьы. Es- p----- m- g----. +
Мо чъыгыр сыгу рехьы. Es- á---- m- g----. +
Мы мыжъор сыгу рехьы. Es-- p----- m- g----. +
   
Мо паркыр сыгу рехьы. Es- p----- m- g----. +
Мо чъыгхатэр сыгу рехьы. Es- j----- m- g----. +
Мы къэгъагъэр сыгу рехьы. Es-- f--- m- g----. +
   
СызэреплъырэмкIэ, ар дахэ. (E--) m- p----- b-----. +
СызэреплъырэмкIэ, ар гъэшIэгъоны. (E--) m- p----- i----------. +
СызэреплъырэмкIэ, ар хьалэмэт. (E--) m- p----- p-------. +
   
СызэреплъырэмкIэ, ар теплъаджэ. (E--) m- p----- f--. +
СызэреплъырэмкIэ, ар зэщыгъо. (E--) m- p----- a-------. +
СызэреплъырэмкIэ, ар гомыхь (Iае). (E--) m- p----- t-------. +