адыгабзэ » испаныбз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

+ 4 [cuatro]

+ En la escuela

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Тэдэ тыщыI? ¿D---- e------? +
Тэ еджапIэм тыщыI. No------ / n------- e------ e- l- e------. +
Тэ урокхэр тиIэх. No------ / n------- t------ c----. +
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. És-- s-- l-- a------. +
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). És- e- l- m------. +
Мыр класс. És- e- l- c----. +
   
Сыда тшIэрэр? ¿Q-- h------? +
Тэ теджэ. No------ / n------- e---------. +
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. No------ / n------- e--------- u- i-----. +
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. Yo e------ i-----. +
О испаныбзэр зэогъашIэ. Tú e------- e------. +
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. Él e------ a-----. +
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. No------ / n------- e--------- f------. +
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. Vo------ / v------- e-------- i-------. +
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. El--- / e---- e------- r---. +
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. Es------ i------ e- i----------. +
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. No------ / n------- q------- c--------- a l- g----. +
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. No------ / n------- q------- h----- c-- l- g----. +