адыгабзэ » испаныбз   Щэфэн


51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

+ 51 [cincuenta y uno]

+ Haciendo diligencias

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- b---------. +
Тхылъыщэ тучаным сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- l-------. +
ГъэзетщэпIэ киоскым сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a- q------. +
   
Сэ тхылъ хьафэу къэсштэнэу сыфай. Qu---- l------- u- l---- p-------. +
Сэ тхылъ сщэфынэу сыфай. Qu---- c------ u- l----. +
Сэ гъэзет сщэфынэу сыфай. Qu---- c------ u- p--------. +
   
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонышъ, тхылъ къисхынэу сыфай. Qu---- i- a l- b--------- p--- t---- p------- u- l----. +
Тхылъыщэ тучаным сыкIонышъ, тхылъ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- i- a l- l------- p--- c------ u- l----. +
ГъэзетщапIэм сыкIонышъ, гъэзет къэсщэфынэу сыфай. Qu---- i- a- q------ p--- c------ u- p--------. +
   
НэIазэм дэжь сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- ó-----. +
Супермаркетым сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a- s-----------. +
ХьалыгъущапIэм сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- p--------. +
   
Нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- c-------- u--- g----. +
ПкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- c------ f----- y v-------. +
Хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- c------ p-- y p---------. +
   
НэIазэм дэжь сыкIонышъ, нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- i- a l- ó----- p--- c-------- u--- g----. +
Тучаным сыфай, пкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу. Qu---- i- a- s----------- p--- c------ f----- y v-------. +
ХьалыгъущапIэм сыфай, хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу. Qu---- i- a l- p-------- p--- c------ p-- y p---------. +