адыгабзэ » испаныбз   Щэфэн


51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [cincuenta y uno]

Haciendo diligencias

51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [cincuenta y uno]

Haciendo diligencias

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- b---------.
Тхылъыщэ тучаным сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- l-------.
ГъэзетщэпIэ киоскым сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a- q------.
   
Сэ тхылъ хьафэу къэсштэнэу сыфай. Qu---- l------- u- l---- p-------.
Сэ тхылъ сщэфынэу сыфай. Qu---- c------ u- l----.
Сэ гъэзет сщэфынэу сыфай. Qu---- c------ u- p--------.
   
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонышъ, тхылъ къисхынэу сыфай. Qu---- i- a l- b--------- p--- t---- p------- u- l----.
Тхылъыщэ тучаным сыкIонышъ, тхылъ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- i- a l- l------- p--- c------ u- l----.
ГъэзетщапIэм сыкIонышъ, гъэзет къэсщэфынэу сыфай. Qu---- i- a- q------ p--- c------ u- p--------.
   
НэIазэм дэжь сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- ó-----.
Супермаркетым сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a- s-----------.
ХьалыгъущапIэм сыкIонэу сыфай. Qu---- i- a l- p--------.
   
Нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- c-------- u--- g----.
ПкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- c------ f----- y v-------.
Хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- c------ p-- y p---------.
   
НэIазэм дэжь сыкIонышъ, нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Qu---- i- a l- ó----- p--- c-------- u--- g----.
Тучаным сыфай, пкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу. Qu---- i- a- s----------- p--- c------ f----- y v-------.
ХьалыгъущапIэм сыфай, хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу. Qu---- i- a l- p-------- p--- c------ p-- y p---------.