адыгабзэ » испаныбз   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

+ 59 [cincuenta y nueve]

+ En la oficina de correos

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? ¿D---- e--- l- o------ d- c------ m-- c------? +
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? ¿E--- m-- l---- l- o------ d- c------ m-- c------? +
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? ¿D---- e--- e- b---- m-- c------? +
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Ne------ u- p-- d- s-----. +
Открыткэми письмэми апае. Pa-- u-- p----- y p--- u-- c----. +
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Sí- ¿c----- c----- e- f------- p--- A------? +
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? ¿C----- p--- e- p------? +
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? ¿P---- m------- p-- c----- a----? +
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? ¿C----- t---- e- l-----? +
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? ¿D---- p---- h---- u-- l------? +
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? ¿D---- e--- l- c----- d- t------- m-- p------? +
Телефон картэхэр шъуиIа? ¿T---- (u----) t------- d- t-------? +
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? ¿T---- (u----) u-- g--- d- t--------? +
Австрием икод шъуиIа? ¿S--- (u----) c--- e- e- c----- p--- l----- a A------? +
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Un m------- v-- a m----. +
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. La l---- e--- s------ o------. +
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? ¿Q-- n----- h- m------? +
Апэ ноль итын фае! ¡P------ h-- q-- m----- u- c---! +