адыгабзэ » испаныбз   Мыдэныгъэ 1


64 [тiокiищрэ плiырэ]

Мыдэныгъэ 1

-

+ 64 [sesenta y cuatro]

+ Negación 1

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
А гущыIэр къызгурыIорэп. No e------- l- p------. +
А гущыIэухыгъэр къызгурыIорэп. No e------- l- f----. +
Ащ имэхьанэ къызгурыIорэп. (Y-) n- e------- e- s----------. +
   
кIэлэегъадж (хъулъфыгъ) el p------r +
КIэлэегъаджэм къыIорэр къыбгурэIуа? ¿E------- (u----) a- p-------? +
Ары, дэгъоу къызгурэIо. Sí- l- e------- b---. +
   
кIэлэегъадж (бзылъфыгъ) la p-------a +
КIэлэегъаджэм къыIорэр къыбгурэIуа? ¿E------- (u----) a l- p--------? +
Ары, дэгъоу къызгурэIо. Sí- l- e------- b---. +
   
цIыфхэр la g---e +
ЦIыфмэ къаIорэр къыбгурэIуа? ¿E------- (u----) a l- g----? +
Хьау, ахэмэ къаIорэр икъоу къызгурыIорэп. No- n- l- e------- m-- b---. +
   
пшъэшъэгъу la n---a +
Пшъэшъэгъу уиIа? ¿T---- (u----) n----? +
Ары, сиI. Sí- t---- n----. +
   
пшъашъэ / пхъу la h--a +
Пшъашъэ уиIа? ¿T---- (u----) u-- h---? +
Хьау, пшъашъэ сиIэп. No- n- t----. +