адыгабзэ » испаныбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

+ 88 [ochenta y ocho]

+ Pretérito 2

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. Mi h--- n- q----- j---- c-- l- m-----. +
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. Mi h--- n- q----- j---- a- f-----. +
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. Mi e----- n- q----- j---- c------ a- a------. +
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. Mi- h---- n- q------ d-- u- p----. +
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. No q------ o------ l- h---------. +
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. No q------ i--- a c---. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. Él n- p---- / d---- c---- h------. +
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. No p---- / d---- c---- c--------. +
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. No p---- / d---- c---- c--------. +
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. Pu-- p---- u- d----. +
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. Pu-- c------ u- v------. +
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. Pu-- c---- u- b-----. +
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? ¿P------ f---- e- e- a----? +
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? ¿P------ b---- c------ e- e- h-------? +
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? ¿P------ l----- a- p---- c------ a- h----? +
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. Du----- l-- v--------- l-- n---- p----- e---- a----- h---- t----. +
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. El--- / e---- p----- j---- d------ m---- r--- e- e- p----. +
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. El--- / e---- p----- a-------- t----. +