адыгабзэ » испаныбз   Тхьамафэм имафэхэр


9 [бгъу]

Тхьамафэм имафэхэр

-

+ 9 [nueve]

+ Los días de la semana

Click to see the text:   
адыгабзэespañol
Блыпэ el l---s +
Гъубдж el m----s +
Бэрэскэжъый el m-------s +
   
Мэфэку el j----s +
Бэрэскэшху el v-----s +
Шэмбэт el s----o +
   
Тхьаумаф el d-----o +
Тхьамафэ la s----a +
Блыпэм щыублагъэу тхьаумафэм нэс. de--- e- l---- h---- e- d-----o +
   
Апэрэ мафэр – блыпэ. El p----- d-- e- e- l----. +
ЯтIонэрэ мафэр – гъубдж. El s------ d-- e- e- m-----. +
Ящэнэрэ мафэр – бэрэскэжъый. El t----- d-- e- e- m--------. +
   
ЯплIэнэрэ мафэр – мэфэку. El c----- d-- e- e- j-----. +
Ятфэнэрэ мафэр – бэрэскэшху. El q----- d-- e- e- v------. +
Яхэнэрэ мафэр – шэмбэт. El s---- d-- e- e- s-----. +
   
Яблэнэрэ мафэр – тхьаумаф. El s------ d-- e- e- d------. +
Тхьамафэр мэфиблэу зэхэт. La s----- t---- s---- d---. +
Тэ мэфитф ныIэп тызылажьэрэр. No------ / n------- s--- t--------- c---- d---. +