адыгабзэ » эстоныбз   IофшIэн лъэпкъхэр


13 [пшiыкiущы]

IофшIэн лъэпкъхэр

-

13 [kolmteist]

Tegevused

13 [пшIыкIущы]

IофшIэн лъэпкъхэр

-

13 [kolmteist]

Tegevused

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Мартэ сыда ышIэрэр? Mi-- M----- t---?
Ащ офисым Iоф щешIэ. Ta t----- b-----.
Ар компьютерым рэлажьэ. Ta t----- a-------.
   
Мартэ тыдэ щыI? Ku- o- M-----?
Кином щыI. Ki---.
Ар фильмэм еплъы. Ta v----- f----.
   
Пётр сыда ышIэрэр? Mi-- P---- t---?
Ар университетым щеджэ. Ta õ--- ü--------.
Ащ бзэхэр зэрегъашIэх. Ta õ--- k----.
   
Пётр тыдэ щыI? Ku- o- P----?
Кафэм щыI. Ko------.
Ар кофе ешъо. Ta j--- k----.
   
Тэдэ кIонхэр ахэм якIас? Ku- n-- k--- a---------?
Концертым. Ko----------.
Музыкэм едэIунхэр ахэм якIас. Na- k------- m------- m-------.
   
Ахэм тыда зыдэкIонхэр ямыкIасэр? Ku- n-- k--- e- a------?
Дискотекэр ары. Di---------.
Ахэм къэшъоныр якIасэп. Ne--- e- m----- t-------.