адыгабзэ » эстоныбз   ПщэрыхьапIэм


19 [пшiыкiубгъу]

ПщэрыхьапIэм

-

19 [üheksateist]

Köögis

19 [пшIыкIубгъу]

ПщэрыхьапIэм

-

19 [üheksateist]

Köögis

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
О пщэрыхьапIэ кIэу уиIа? Ka- s-- o- u-- k---?
Сыда непэ уупщэрыхьащтыр? Mi-- s- t--- v--------- t----?
О электричества хьаумэ газа узэрыпщэрыхьэрэр? Va------- s- t---- e------ v-- g------?
   
Бжьынхэр къэсэрэупкIата? Ka- m- h---- s------?
Картошкэхэр къэсэрэупса? Ka- m- k----- k-------?
Салатыр къэсэрэлъэса? Ka- p---- s----- ä--?
   
Стаканхэр тыдэ щыIэха? Ku- o- k------?
Шыкъухэр тыдэ щыIэха? Ku- o- l-------?
Цэцэ-джэмышххэр тыдэ щыIэха? Ku- o- l-------?
   
Консервтеч уиIа? Ka- s-- o- k-------------?
Бэшэрэбтеч уиIа? Ka- s-- o- p-----------?
ШъхьэIух уиIа? Ka- s-- o- k---------?
   
Лэпс къызэрэбгъажъорэр мы щыуаныр ара? Ke---- s- s---- s----- p----?
Пцэжъые зэрыбгъажъэрэр мы табэр ара? Pr--- s- k--- s----- p-----?
ХэтэрыкIхэр зэрыбгъажъэхэрэр мы грилыр ара? Gr----- s- k---------- s----- g------?
   
Iанэр къэсэшIы. Ma k---- l---.
Мары шъэжъыехэр, цацэхэр ыкIи джэмышххэр. Si-- o- n---- k------ j- l------.
Мары стаканхэр, лагъэхэр ыкIи IэплъэкIхэр. Si-- o- k------- t-------- j- s----------.