адыгабзэ » эстоныбз   Рестораным 4


32 [щэкiырэ тiурэ]

Рестораным 4

-

32 [kolmkümmend kaks]

Restoranis 4

32 [щэкIырэ тIурэ]

Рестораным 4

-

32 [kolmkümmend kaks]

Restoranis 4

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сэ картошкэ гъэжъагъэ кетчуп игъусэу зы Iахьэ сыфай. Üh-- f----------- k--------.
ЫкIи IахьитIу майонез игъусэу. Ja k--- p--------- m----------.
ЫкIи Iахьищ сосискэ гъэжъагъэ горчицэ игъусэу. Ja k--- p--------- p--------- s-------.
   
Сыд фэдэ хэтэрыкIха шъуиIэхэр? Mi------- k--------- t--- o-?
Джэнч шъуиIа? Ka- t--- o- u--?
Къэбэскъэ фыжь жъгъырыбэ шъуиIа? Ka- t--- o- l----------?
   
Сэ натрыф сшхынэу сикIас. Ma s--- h-- m------ m----.
Сэ нэшэбэгу сшхынэу сикIас. Ma s--- h-- m------ k----.
Сэ помидор сшхынэу сикIас. Ma s--- h-- m------ t-------.
   
Ори бжьын цIынэ пшхынэу уикIаса? Sö--- t- m-------- k- s------?
Ори къэбэскъэ шIоIу пшхынэу уикIаса? Sö--- t- m-------- k- h----------?
Ори джэнч хъурэе пIуакIэ пшхынэу уикIаса? Sö--- t- m-------- k- l-----?
   
Ори пхъы пшхынэу уикIаса? Sö-- s- m-------- k- p---------?
Ори къэбэскъэ шхъонтIэ жъгъырыбэ пшхынэу уикIаса? Sö-- s- m-------- k- b-------?
Ори щыбжьый пшхынэу уикIаса? Sö-- s- m-------- k- p-------?
   
Сэ бжьын сикIасэп. Mu--- e- m----- s----.
Сэ оливэ сикIасэп. Mu--- e- m----- o------.
Сэ хьаIухэр сикIасэп. Mu--- e- m----- s-----.