адыгабзэ » эстоныбз   Таксиим


38 [щэкiырэ ирэ]

Таксиим

-

38 [kolmkümmend kaheksa]

Taksos

38 [щэкIырэ ирэ]

Таксиим

-

38 [kolmkümmend kaheksa]

Taksos

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Таксиим къысфедж, хъущтмэ. Ku----- p---- t----.
Вокзалым нэс тхьапш тефэщтыр? Mi- m----- s--- r-----------?
Аэропортым нэс тхьапш тефэщтыр? Mi- m----- s--- l-----------?
   
ЗанкIэу, хъущтмэ. Pa--- o---.
Мыщ дэжьым джабгъумкIэ, хъущтмэ. Pa--- s--- p-------.
Модэ мо къуапэм дэжь, хъущтмэ, сэмэгумкIэ. Pa--- s---- n------ v-------.
   
Сэ сэгузажъо. Mu- o- k----.
Сэ уахътэ сиI. Mu- o- a---.
Хъущтмэ, нахь жъажъэу кIо. Sõ---- p---- a----------.
   
Мыщ дэжьым къыщыуцу, хъущтмэ. Pe----- s---- p----.
ТIэкIурэ къысаж, хъущтмэ. Oo---- p---- ü-- h---.
ПсынкIэу къэзгъэзэжьыщт. Ma o--- k--- t-----.
   
Счётыр къысфитхыкI, хъущтмэ. Pa--- a---- m---- k-------.
Жъгъэй сиIэп. Mu- e- o-- p-------.
Тэрэз, къелыжьрэр о къызыфэгъэнэжь. Ni- s----- ü------- o- t----.
   
Мы адресым сыщ. Vi--- m--- s------ a---------.
СихьакIэщ сынэгъэсыжь. Vi--- m--- m- h------.
ТыгъэзегъэупIэм сыщ. Vi--- m--- r----.