адыгабзэ » эстоныбз   Пчыхьэм удэкIыныр


44 [тiокiитiурэ плiырэ]

Пчыхьэм удэкIыныр

-

44 [nelikümmend neli]

Õhtul välja minemine

44 [тIокIитIурэ плIырэ]

Пчыхьэм удэкIыныр

-

44 [nelikümmend neli]

Õhtul välja minemine

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Мыщ дискотекэ щыIа? Ka- s--- o- d--------?
Мыщ чэщклуб щыIа? Ka- s--- o- ö------?
Мыщ бар щыIа? Ka- s--- o- p---?
   
Сыда нычхьапэ театрэм щыкIорэр? Mi-- t--- õ---- t------ e----------?
Сыд нычхьапэ кинотеатрэм щыкIорэр? Mi-- t--- õ---- k---- n---------?
Сыда нычхьапэ телевизорым къыгъэлъэгъощтыр? Mi- t--- õ---- t------- t----?
   
Билетхэр театрэм джыри щыIа? Ka- t-------- o- v--- p-------?
Билетхэр кином джыри щыIа? Ka- k---- o- v--- p-------?
Билетхэр футболым джыри щыIа? Ka- j--------------- o- v--- p-------?
   
Сэ ауж дэдэ сыщысынэу сыфай. Ma s------ k---- t--- i-----.
Сэ гузэгу горэм сыщысынэу сыфай. Ma s------ k----- k----- i-----.
Сэ апэ дэдэ сыщысынэу сыфай. Ma s------ k---- e-- i-----.
   
О сыд игъоу къысфэплъэгъун плъэкIыщт? Os---- t- m---- m----- s--------?
Къэгъэлъэгъоныр сыдигъуа зырагъажьэрэр? Mi---- e------ a----?
Билет къысфэбгъотын плъэкIыщта? Sa------ t- m---- p----- h------?
   
Гольф ешIапIэ мы Iэгъо-благъом щыIа? Ka- s--- l------ o- g------------?
Теннис ешIапIэ мы Iэгъо-благъом щыIа? Ka- s--- l------ o- t--------------?
Унэ кIоцI есыпIэ мы Iэгъо-благъом щыIа? Ka- s--- l------ o- u-----?