адыгабзэ » эстоныбз   Гъогу техьаным зыфэгъэхьазырын


47 [тiокiитiурэ блырэ]

Гъогу техьаным зыфэгъэхьазырын

-

47 [nelikümmend seitse]

Ettevalmistused reisiks

47 [тIокIитIурэ блырэ]

Гъогу техьаным зыфэгъэхьазырын

-

47 [nelikümmend seitse]

Ettevalmistused reisiks

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Тичемодан бгъэхьазырын фае. Sa p--- m--- k----- p------!
Зыпари зыщыбгъэгъупшэ хъущтэп! Sa e- t--- m----- u-------!
Чемодан нахь инэу уищыкIагъ. Su- o- s---- k------ v---!
   
Паспортыр къызыщымыгъэгъупш! Är- p---- u-----!
Къухьэлъэтэ билетыр къызыщымыгъэгъупш! Är- l----------- u-----!
Гъогу чекхэр къызыщымыгъэгъупш! Är- r---------- u-----!
   
Тыгъэм укъезымыгъэстыщт кремыр зыдашт. Võ-- p----------- k----.
Нэгъунджэ шIуцIэр зыдашт. Võ-- p------------- k----.
Гъэмэфэ паIор зыдашт. Võ-- p---------- k----.
   
Картэр зыдапштэ пшIоигъуа? Võ--- s- t----------- k----?
Гъогурыгъуазэр зыдапштэ пшIоигъуа? Võ--- s- r-------- k----?
Щамсыир (щэтырэр) зыдапштэ пшIоигъуа? Võ--- s- v--------- k----?
   
Гъончэджхэр, джанэхэр, лъэпэдхэр къызыщымыгъэгъупш. Mõ--- p-------- s--------- s--------.
Пшъэдэлъхэр, бгырыпххэр, кIакIохэр къызыщымыгъэгъупш. Mõ--- l--------- v------- j--------.
Пижамэхэр, чэщ джанэхэр, футболкэхэр къызыщымыгъэгъупш. Mõ--- p------------ ö---------- j- T----------.
   
Щырыкъухэр, гъэмэфэ цуакъэхэр, щазымэхэр уищыкIэгъэщтых. Su- o- v--- k----- s------- j- s------.
IэплъэкIжъыехэр, сабын ыкIи IэбжъэнэпыупкIыр уищыкIэгъэщтых. Su- o- v--- t---------- s---- j- k---------.
Шъхьэмажьэр, цэлъэкIхэр уищыкIэгъэщтых. Su- o- v--- k----- h--------- j- h----------.