адыгабзэ » эстоныбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [viis]

Riigid ja keeled

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [viis]

Riigid ja keeled

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Джон Лондон щыщ. Jo-- o- L--------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- a--- S-------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ta r----- i------ k----.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- o- M--------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- a--- H---------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ta r----- h-------- k----.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- j- M----- o- B---------.
Берлин Германием щыI. Be----- a--- S--------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ka- t- r------ m------ s---- k----?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- o- p------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- j- B------ o- s----- p--------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Pe------- o- s----- j- v-----.
   
Франциер Европэм щыI. Pr--------- a--- E-------.
Мысыр Африкэм щыI. Eg----- a--- A-------.
Япониер Азием щыI. Ja---- a--- A-----.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- a--- P--------------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- a--- K-------------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- a--- L--------------.