адыгабзэ » эстоныбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

+ 5 [viis]

+ Riigid ja keeled

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [viis]

Riigid ja keeled

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Джон Лондон щыщ. Jo-- o- L--------. +
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- a--- S-------------. +
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ta r----- i------ k----. +
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- o- M--------. +
Мадрид Испанием щыI. Ma---- a--- H---------. +
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ta r----- h-------- k----. +
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- j- M----- o- B---------. +
Берлин Германием щыI. Be----- a--- S--------. +
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ka- t- r------ m------ s---- k----? +
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- o- p------. +
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- j- B------ o- s----- p--------. +
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Pe------- o- s----- j- v-----. +
   
Франциер Европэм щыI. Pr--------- a--- E-------. +
Мысыр Африкэм щыI. Eg----- a--- A-------. +
Япониер Азием щыI. Ja---- a--- A-----. +
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- a--- P--------------. +
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- a--- K-------------. +
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- a--- L--------------. +