адыгабзэ » эстоныбз   Щэфэн


51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [viiskümmend üks]

Asjaajamised

51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [viiskümmend üks]

Asjaajamised

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонэу сыфай. Ma t------- r-----------.
Тхылъыщэ тучаным сыкIонэу сыфай. Ma t------- r-----------.
ГъэзетщэпIэ киоскым сыкIонэу сыфай. Ma t------- k-----.
   
Сэ тхылъ хьафэу къэсштэнэу сыфай. Ma t------- r------- l--------.
Сэ тхылъ сщэфынэу сыфай. Ma t------- r------- o---.
Сэ гъэзет сщэфынэу сыфай. Ma t------- a------- o---.
   
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонышъ, тхылъ къисхынэу сыфай. Ma t------- r----------- m----- e- r------- l--------.
Тхылъыщэ тучаным сыкIонышъ, тхылъ къэсщэфынэу сыфай. Ma t------- r----------- m----- e- r------- o---.
ГъэзетщапIэм сыкIонышъ, гъэзет къэсщэфынэу сыфай. Ma t------- k----- m----- e- a------- o---.
   
НэIазэм дэжь сыкIонэу сыфай. Ma t------- p----------.
Супермаркетым сыкIонэу сыфай. Ma t------- k----------.
ХьалыгъущапIэм сыкIонэу сыфай. Ma t------- p-----------.
   
Нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Ma t------- p----- o---.
ПкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу сыфай. Ma t------- p------- j- k--------- o---.
Хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу сыфай. Ma t------- s------- j- l---- o---.
   
НэIазэм дэжь сыкIонышъ, нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Ma t------- p---------- m----- e- p----- o---.
Тучаным сыфай, пкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу. Ma t------- k---------- m----- e- o--- p------- j- k---------.
ХьалыгъущапIэм сыфай, хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу. Ma t------- p----------- m----- e- o--- s------- j- l----.