адыгабзэ » эстоныбз   Тучанзэхэтым


52 [шъэныкъорэ тiурэ]

Тучанзэхэтым

-

52 [viiskümmend kaks]

Kaubamajas

52 [шъэныкъорэ тIурэ]

Тучанзэхэтым

-

52 [viiskümmend kaks]

Kaubamajas

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Тучанзэхэтым тыкIощта? Lä--- k---------?
Сыщэфэн фае. Ma p--- s-------- t-----.
Сэ бэдэдэ сщэфын фае. Ma t---- p---- s-------- t---.
   
Офис псэуалъэхэр тыдэ щыIэха? Ku- o- b----------?
Письмэхэм апае конвертрэ тхьапэрэ сищыкIагъэх. Mu- o- v--- ü------- j- k-----------.
Ручкэхэмрэ фломастерхэмрэ сищыкIагъэх. Mu- o- v--- t-------------- j- m--------.
   
Унэгъо псэуалъэхэр тыдэ щыIэха? Ku- o- m-----?
Шкафрэ комодрэ сищыкIагъэх. Mu- o- v--- k---- j- k-------.
Зыщытхэхэрэ столрэ мэкIайрэ сищыкIагъэх. Mu- o- v--- k------------ j- r-------------.
   
Джэгуалъэхэр тыдэ щыIэха? Ku- o- m---------?
Нысхъапэрэ мышъэ шъабэрэ сищыкIагъэх. Mu- o- v--- n---- j- k--------.
Хьэшъотопрэ шахматхэмрэ сафай. Mu- o- v--- j-------- j- m--------.
   
Iэмэ-псымэхэр тыдэ щыIэха? Ku- o- t---------?
Уатэрэ Iадэрэ сищыкIагъ. Mu- o- v--- h------ j- s----.
Бырыугъэчэрэгъурэ джамбырыугъазэрэ сищыкIагъ. Mu- o- v--- p---- j- k------------.
   
Гъэдэхалъэхэр тыдэ щыIэх? Ku- o- e----?
Пшъэрылърэ Iэхъурэ сищыкIагъ. Mu- o- v--- k---- j- k------.
Iалъынрэ тхьакIумпылъхьэхэмрэ сищыкIагъ. Mu- o- v--- s------ j- k-----------.