адыгабзэ » эстоныбз   Лэжьэн / Iоф шIэн


55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [viiskümmend viis]

Töö

55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [viiskümmend viis]

Töö

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сыд уисэнэхьатэу улажьэрэ? Mi- o- t--- e-------?
Сишъхьагъусэ (силI) исэнэхьаткIэ врач. Mu m--- o- a---.
Сэ сымедсестра, ныкъо-Iахьэу сэлажьэ. Ma t----- p---- k----- m-------------.
   
Бэ темышIэу пенсием тыкIощт. Va---- s---- m- p--------.
ХэбзэIахьэр иныIо. Ku-- m----- o- k-----.
Медицинэ страховкэри бащэ. Ja t---------------- o- k- k----.
   
Сыд сэнэхьат къыхэпхымэ пшIоигъу? Ke----- s- s---- t----?
Сэ инженер сыхъу сшIоигъу. Ma t---- i--------- s----.
Сэ университетым сыщеджэнэу сыфай. Ma t---- ü-------- õ-----.
   
Сэ сыстажёр. Ma o--- p---------.
Сэ къэзлэжьрэр бэп. Ma e- t---- p----.
Практикэр IэкIыбым щысэхьы. Ma t--- p-------- v--------.
   
Мыр тиIэшъхьэтет. Se- o- m--- ü-----.
IофшIэгъу дэгъухэр сиIэх. Mu- o- m-------- k--------.
Щэджэгъуашхэм ренэу шхапIэм тызэдэкIох. Lõ--- a--- k---- m- a---- s------.
   
Сэ IофшIэн сылъэхъу. Ma o---- t-------.
Илъэс хъугъэ IофшIэн зысымыгъотрэр. Ma o--- j--- a---- o---- t----.
IофшIэнынчъэу мы къэралыгъом исыр бэ дэд. Se---- r----- o- l---- p---- t------.