адыгабзэ » эстоныбз   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [viiskümmend üheksa]

Postkontoris

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [viiskümmend üheksa]

Postkontoris

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? Ku- o- l---- p---------?
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? Ka- l----- p------------ o- p--- m--?
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? Ku- o- l---- k--------?
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Mu- o- p---- p-------- v---.
Открыткэми письмэми апае. Üh--- k------- j- ü---- k------.
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Ku- p---- m----- p--- s------- A----------?
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? Ku- r---- o- s-- p---?
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? Ka- m- v--- s---- l----------- s----?
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? Ku- k--- k---- s---- k----- j---------?
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? Ku- m- h-------- s---?
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? Ku- o- l---- t------?
Телефон картэхэр шъуиIа? Ka- t--- o- t-------------?
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? Ka- t--- o- t---------------?
Австрием икод шъуиIа? Te--- t- A------ s---------?
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Ük- h---- m- v----- j----.
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. Li-- o- p------- h-------.
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? Mi----- n----- t- v-------?
Апэ ноль итын фае! Te p---- e-------- n---- v-----!