адыгабзэ » эстоныбз   Еджэн ыкIи тхэн


6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

+ 6 [kuus]

+ Lugemine ja kirjutamine

6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [kuus]

Lugemine ja kirjutamine

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сэ седжэ. Ma l---. +
Сэ буквэм (хьарыфым) сыкъеджэ. Ma l--- k---------. +
Сэ гущыIэм сыкъеджэ. Ma l--- s---. +
   
Сэ гущыIэухыгъэм сыкъеджэ. Ma l--- l-----. +
Сэ письмэм седжэ. Ma l--- k----. +
Сэ тхылъым седжэ. Ma l--- r-------. +
   
Сэ седжэ. Ma l---. +
О уеджэ. Sa l---. +
Ар (хъулъфыгъ) еджэ. Ta l---. +
   
Сэ сэтхэ. Ma k-------. +
Сэ буквэ сэтхы. Ma k------- k---------. +
Сэ гущыIэ сэтхы. Ma k------- s---. +
   
Сэ гущыIэухыгъэ сэтхы. Ma k------- l-----. +
Сэ письмэ сэтхы. Ma k------- k----. +
Сэ тхылъ сэтхы. Ma k------- r-------. +
   
Сэ сэтхэ. Ma k-------. +
О отхэ. Sa k-------. +
Ар (хъулъфыгъ) матхэ. Ta k-------. +