адыгабзэ » эстоныбз   Еджэн ыкIи тхэн


6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [kuus]

Lugemine ja kirjutamine

6 [хы]

Еджэн ыкIи тхэн

-

6 [kuus]

Lugemine ja kirjutamine

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сэ седжэ. Ma l---.
Сэ буквэм (хьарыфым) сыкъеджэ. Ma l--- k---------.
Сэ гущыIэм сыкъеджэ. Ma l--- s---.
   
Сэ гущыIэухыгъэм сыкъеджэ. Ma l--- l-----.
Сэ письмэм седжэ. Ma l--- k----.
Сэ тхылъым седжэ. Ma l--- r-------.
   
Сэ седжэ. Ma l---.
О уеджэ. Sa l---.
Ар (хъулъфыгъ) еджэ. Ta l---.
   
Сэ сэтхэ. Ma k-------.
Сэ буквэ сэтхы. Ma k------- k---------.
Сэ гущыIэ сэтхы. Ma k------- s---.
   
Сэ гущыIэухыгъэ сэтхы. Ma k------- l-----.
Сэ письмэ сэтхы. Ma k------- k----.
Сэ тхылъ сэтхы. Ma k------- r-------.
   
Сэ сэтхэ. Ma k-------.
О отхэ. Sa k-------.
Ар (хъулъфыгъ) матхэ. Ta k-------.