адыгабзэ » эстоныбз   УпчIэ къэтыныр 2


63 [тiокiищрэ щырэ]

УпчIэ къэтыныр 2

-

63 [kuuskümmend kolm]

Küsimuste esitamine 2

63 [тIокIищрэ щырэ]

УпчIэ къэтыныр 2

-

63 [kuuskümmend kolm]

Küsimuste esitamine 2

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сэ зыгорэм сыфэщагъ. Mu- o- h---.
Теннис сешIэ. Ma m----- t------.
Теннис ешIапIэр тыдэ щыI? Ku- o- t------------?
   
О зыгорэм уфэщагъа? Ka- s-- o- h---?
Футбол сешIэ. Ma m----- j--------.
Футбол ешIапIэр тыдэ щыI? Ku- o- j--------------?
   
СIэ мэузы. Mu k------ o- v----.
СIи слъакъуи мэузых. Mu j--- j- k--- v-------- k-.
Врачыр тыдэ щыI? Ku- o- a---?
   
Сэ машинэ (ку) сиI. Mu- o- a---.
Сэ мотоцикли сиI. Mu- o- k- m----------.
Машинэ уцупIэр тыдэ щыI? Ku- o- p-----?
   
Сэ свитер сиI. Mu- o- k------.
Сэ джэдыгуи джинси сиIэх. Mu- o- j--- j- t-----.
ЗэрыгыкIэхэрэ машинэр тыдэ щыI? Ku- o- p--------?
   
Сэ лагъэ сиI. Mu- o- t------.
Сэ шъэжъые, цацэ ыкIи джэмышх сиIэх. Mu- o- n---- k----- j- l------.
Щыгъумрэ щыбжьыимрэ тыдэ щыIэх? Ku- o- s--- j- p----?