адыгабзэ » эстоныбз   ины – цIыкIу


68 [тiокiищрэ ирэ]

ины – цIыкIу

-

+ 68 [kuuskümmend kaheksa]

+ suur – väike

68 [тIокIищрэ ирэ]

ины – цIыкIу

-

68 [kuuskümmend kaheksa]

suur – väike

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
ины ыкIи цIыкIу su-- j- v---e +
Пылыр ины. El----- o- s---. +
Цыгъор цIыкIу. Hi-- o- v----. +
   
шIункI ыкIи нэфы (нэфын) pi-- j- v---e +
Чэщыр шIункI. Öö o- p---. +
Мафэр нэфын. Pä-- o- v----. +
   
жъы ыкIи кIэ va-- j- n--r +
Титатэ жъы дэд. Me-- v------ o- v--- v---. +
Илъэс 70-рэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, ар джыри ныбжьыкIагъ. 70 a----- t----- o-- t- v--- n---. +
   
дахэ ыкIи Iае il-- j- i---u +
ХьампIырашъор дахэ. Li------ o- i---. +
Бэджыр Iае. Äm---- o- i----. +
   
пщэр ыкIи од pa-- j- k--n +
Бзылъфыгъэу килограмишъэ къэзыщэчрэр пщэр. 100 k--- k----- n---- o- p---. +
Хъулъфыгъэу килограмм шъэныкъо къэзыщэчрэр од. 50 k--- k----- m--- o- k---. +
   
лъапIэ ыкIи пыут ka---- j- o--v +
Машинэр лъапIэ. Au-- o- k-----. +
Гъэзетыр пыут. Aj----- o- o---. +