адыгабзэ » эстоныбз   Зыгорэм кIэлъэIун


74 [тiокiищрэ пшiыкiуплiырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

74 [seitsekümmend neli]

midagi paluma

74 [тIокIищрэ пшIыкIуплIырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

74 [seitsekümmend neli]

midagi paluma

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сшъхьац къысфыкIэупхъухьан плъэкIыщта? Ka- t- s------- m-- j------- l------?
МыкIэко дэдэу, хъущтмэ? Mi--- l---- l---------- p----.
ТIэкIу нахь кIакоу, хъущтмэ. Ve--- l-------- p----.
   
Сурэтхэр зэжъугъэзэфэн шъулъэкIыщта? Ka- t- s------- n--- p----- i-------?
Сурэтхэр дискым тетых. Fo--- o- C---------.
Сурэтхэр фотоаппаратым дэлъых. Fo--- o- f------------.
   
Сыхьатыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщта? Ka- t- s------- s--- k---- p--------?
Апчыр къутагъэ. Kl--- o- k----.
Батарейкэр тIысыгъэ. Pa----- o- t---.
   
Джанэм ут тешъудзэн шъулъэкIыщта? Sa------ t- s--- s---- t-------?
Гъончэджхэр шъуукъэбзын шъулъэкIыщта? Sa------ t- n--- p----- p----?
Щырыкъухэр зэкIэшъудэжьын шъулъэкIыщта? Sa------ t- n--- k----- p--------?
   
Сырныч шъуиIа? Sa------ t- m---- t--- a---?
Сырныч е нэмыкI машIо зэрэхагъанэрэ шъуиIэна? Ka- t--- o- t---- v-- v-----------?
Тутынстафэхэр зэратакъорэ шъуиIэна? Ka- t--- o- t--------?
   
Сигарэ уешъуа? Su-------- t- s-------?
Тутын уешъуа? Su-------- t- s--------?
ЛулэкIэ тутын уешъуа? Su-------- t- p----?