адыгабзэ » эстоныбз   Мафэм илъэхъан


8 [и]

Мафэм илъэхъан

-

8 [kaheksa]

Kellaajad

8 [и]

Мафэм илъэхъан

-

8 [kaheksa]

Kellaajad

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
ЕмыкIу умышIы! Va-------!
Сыхьатыр тхьапш хъугъэ, къысаIоба? Ku- p---- k--- o-- p----?
Тхьауегъэпсэушхо осэIо (шъосэIо). Su-- t---.
   
Сыхьатыр зы хъугъэ. Ke-- o- ü--.
Сыхьатыр тIу хъугъэ. Ke-- o- k---.
Сыхьатыр щы хъугъэ. Ke-- o- k---.
   
Сыхьатыр плIы хъугъэ. Ke-- o- n---.
Сыхьатыр тфы хъугъэ. Ke-- o- v---.
Сыхьатыр хы хъугъэ. Ke-- o- k---.
   
Сыхьатыр блы хъугъэ. Ke-- o- s-----.
Сыхьатыр и хъугъэ. Ke-- o- k------.
Сыхьатыр бгъу хъугъэ. Ke-- o- ü-----.
   
Сыхьатыр пшIы хъугъэ. Ke-- o- k----.
Сыхьатыр пшIыкIузы хъугъэ. Ke-- o- ü-------.
Сыхьатыр пшIыкIутIу хъугъэ. Ke-- o- k--------.
   
Зы такъикъыр нэугъэупIэпIэгъу тIокIищ мэхъу. Üh-- m------ o- k---------- s-------.
Зы сыхьатыр такъикъ тIокIищ мэхъу. Üh-- t----- o- k---------- m------.
Зы мафэр сыхьат тIокIрэ плIырэ мэхъу. Üh-- p----- o- k---------- n--- t----.