адыгабзэ » эстоныбз   КIэупчIэн – блэкIыгъэ шъуашэр 2


86 [тiокiиплiырэ хырэ]

КIэупчIэн – блэкIыгъэ шъуашэр 2

-

+ 86 [kaheksakümmend kuus]

+ Küsimused – minevik 2

86 [тIокIиплIырэ хырэ]

КIэупчIэн – блэкIыгъэ шъуашэр 2

-

86 [kaheksakümmend kuus]

Küsimused – minevik 2

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сыд фэдэ пшъэдэлъ бдэлъыгъэр? Mi----- l---- s- k------? +
Сыд фэдэ машин пщэфыгъэр? Mi----- a--- s- o-----? +
Сыд фэдэ гъэзет узыкIэтхагъэр? Mi----- a------ s- t-------? +
   
Хэта шъулъэгъугъэр? Ke-- t- n-----? +
Хэта шъузыIукIагъэр? Ke----- t- k--------? +
Хэта къэшъушIэжьыгъэр? Ke--- t- ä-- t-------? +
   
Сыдигъуа шъукъызытэджыжьыгъэр? Mi---- t- ä-------? +
Сыдигъуа зышъуублагъэр? Mi---- t- a---------? +
Сыдигъуа зышъуухыгъэр? Mi---- t- l---------? +
   
Сыда укъызыкIэущыгъэр? Mi-- t- ä-------? +
Сыда кIэлэегъаджэ узыкIэхъугъэр? Mi-- t- õ-------- h--------? +
Сыда такси зыкIэуубытыгъэр? Mi-- t- t---- v------? +
   
Тыдэ шъукъикIыгъ? Ku-- t- t-----? +
Тыдэ шъукIуагъ? Ku-- t- l------? +
Тыдэ шъущыIагъ? Ku- t- o----? +
   
Хэт узыдеIагъэр? Ke-- s- a------? +
Хэт узыфэтхагъэр? Ke----- s- k---------? +
Хэта джэуап зэптыгъэр? Ke----- s- v-------? +