адыгабзэ » эстоныбз   КIэупчIэн – блэкIыгъэ шъуашэр 2


86 [тiокiиплiырэ хырэ]

КIэупчIэн – блэкIыгъэ шъуашэр 2

-

86 [kaheksakümmend kuus]

Küsimused – minevik 2

86 [тIокIиплIырэ хырэ]

КIэупчIэн – блэкIыгъэ шъуашэр 2

-

86 [kaheksakümmend kuus]

Küsimused – minevik 2

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сыд фэдэ пшъэдэлъ бдэлъыгъэр? Mi----- l---- s- k------?
Сыд фэдэ машин пщэфыгъэр? Mi----- a--- s- o-----?
Сыд фэдэ гъэзет узыкIэтхагъэр? Mi----- a------ s- t-------?
   
Хэта шъулъэгъугъэр? Ke-- t- n-----?
Хэта шъузыIукIагъэр? Ke----- t- k--------?
Хэта къэшъушIэжьыгъэр? Ke--- t- ä-- t-------?
   
Сыдигъуа шъукъызытэджыжьыгъэр? Mi---- t- ä-------?
Сыдигъуа зышъуублагъэр? Mi---- t- a---------?
Сыдигъуа зышъуухыгъэр? Mi---- t- l---------?
   
Сыда укъызыкIэущыгъэр? Mi-- t- ä-------?
Сыда кIэлэегъаджэ узыкIэхъугъэр? Mi-- t- õ-------- h--------?
Сыда такси зыкIэуубытыгъэр? Mi-- t- t---- v------?
   
Тыдэ шъукъикIыгъ? Ku-- t- t-----?
Тыдэ шъукIуагъ? Ku-- t- l------?
Тыдэ шъущыIагъ? Ku- t- o----?
   
Хэт узыдеIагъэр? Ke-- s- a------?
Хэт узыфэтхагъэр? Ke----- s- k---------?
Хэта джэуап зэптыгъэр? Ke----- s- v-------?