адыгабзэ » эстоныбз   Унэшъо шъуашэр 1


89 [тiокiиплiырэ бгъурэ]

Унэшъо шъуашэр 1

-

+ 89 [kaheksakümmend üheksa]

+ Käskiv kõneviis 1

89 [тIокIиплIырэ бгъурэ]

Унэшъо шъуашэр 1

-

89 [kaheksakümmend üheksa]

Käskiv kõneviis 1

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
О узэрэшъхьахынэр – арэущтэу умышъхьахын! Sa o--- n-- l---- – ä-- o-- n-- l----! +
О бэрэ узэрэчъыерэр – бащэрэ умычъый! Sa m---- n-- k--- – ä-- m--- n-- k---! +
ХэкIотагъэу укъыхэкIыжьы – арэущтэу хэкIотагъэу укъэмыкIожь! Sa t---- n-- h---- – ä-- t--- n-- h----! +
   
О лъэшэу узэрэщхырэр – арэущтэу лъэшыщэу умыщх! Sa n----- n-- v------- – ä-- n---- n-- v-------! +
О макIэу узэрэгущыIэрэр – арэущтэу мэкIэ дэдэу умыгущыI! Sa r----- l---- v------- – ä-- r---- n-- v-------! +
О бащэ уешъо – арэущтэу бэ уемышъу! Sa j--- l---- p---- – ä-- j-- n-- p----! +
   
Тутын бащэ иошъу – арэущтэу тутын бащэ имышъу! Sa s-------- l---- p---- – ä-- s------- n-- p----! +
Бащэрэ Iоф ошIэ – арэущтэу бащэу Iоф умышIэ! Sa t----- l---- p---- – ä-- t---- n-- p----! +
ПсынкIэу машинэр зеофэ – арэущтэу псынкIэу машинэр зэмыфэ! Sa s----- l---- k------- – ä-- s---- n-- k-------! +
   
Зиусхьанэу Мюллер, къэтэдж! Tõ---- ü---- h---- M-----! +
Зиусхьанэу Мюллер, тIыс! Võ--- i----- h---- M-----! +
Зиусхьанэу Мюллер, щыс! Jä--- i------ h---- M-----! +
   
ЩэIагъэ къызыхэжъугъаф! Ka-------! +
Шъумыгузажъу! Võ--- e----- a---! +
ТIэкIу зышъуIаж! Oo---- ü-- h---! +
   
Шъузыфэсакъыжь! Ol-- e----------! +
ПIалъэм зежъугъэхъулIэжь! Ol-- t----! +
Зышъумыгъэдел! Är-- o--- r----! +