адыгабзэ » финыбз   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [kahdeksantoista]

Talon siivous

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [kahdeksantoista]

Talon siivous

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Непэ шэмбэт. Tä---- o- l-------.
Непэ уахътэ тиI. Tä---- m----- o- a----.
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Tä---- m- s-------- a------.
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Mi-- p---- k-----------.
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. Mi--- m------ p---- a----.
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. La---- p------ p----------.
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. Mu--- k------- k----.
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. La---- s-------- l------------.
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. Mi--- m------ s------ h---- k----------------.
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Mi-- l----- p----- p--------------.
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Mi-- r------- p-----.
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. Mi-- s------ p-----.
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. Ik----- o--- l-------.
Джэхашъор шIои. La---- o- l-------.
Шыкъухэр шIоих. As---- o--- l-------.
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Ku-- p---- i------?
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Ku-- i-----?
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Ku-- t----- a-----?