адыгабзэ » финыбз   ХьакIэщым – Тхьаусыхэ


28 [тiокiырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

28 [kaksikymmentäkahdeksan]

Hotellissa – valitukset

28 [тIокIырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

28 [kaksikymmentäkahdeksan]

Hotellissa – valitukset

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Душым Iоф ышIэрэп. Su---- e- t----.
Псы фабэ щыIэп. Ei t--- l------- v----.
Мыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщтба? Py-------- k------------ t----?
   
Унэм телефон итэп. Hu------- e- o-- p--------.
Унэм телевизор итэп. Hu------- e- o-- t----------.
Унэм балкон иIэп. Hu------- e- o-- p---------.
   
Унэм щыбырысыр дэд. Hu--- o- l---- k----------.
Унэр цIыкIу дэд. Hu--- o- l---- p----.
Унэр шIункIы дэд. Hu--- o- l---- p----.
   
ГъэфэбапIэм Iоф ышIэрэп. Lä------ e- t----.
Жьыгъэкъабзэм Iоф ышIэрэп. Il--------- e- t----.
Телевизорыр къутагъэ. Te------- o- e----------.
   
Ар сыгу рихьырэп. En p--- t----.
Ар сэркIэ лъэпIаIо. Tä-- o- m------ l---- k-----.
Нахь пыутэу зыгорэ шъуиIа? On-- t----- m----- h--------?
   
Мы Iэгъо-благъом ныбжьыкIэ псэупIэ щыIа? On-- t---- l------ r------------?
Мы Iэгъо-благъом зыгъэпсэфыпIэ щыIа? On-- t---- l------ m---------?
Мы Iэгъо-благъом ресторан щыIа? On-- t---- l------ r---------?