адыгабзэ » финыбз   ЕджапIэм


4 [плiы]

ЕджапIэм

-

4 [neljä]

Koulussa

4 [плIы]

ЕджапIэм

-

4 [neljä]

Koulussa

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Тэдэ тыщыI? Mi--- m- o-----?
Тэ еджапIэм тыщыI. Ol---- k-------.
Тэ урокхэр тиIэх. Me---- o- o-------.
   
Мыхэр кIэлэеджакIох. Nä-- o--- o-------.
Мыр кIэлэегъадж (бзылъфыгъ). Tä-- o- o-------.
Мыр класс. Tä-- o- l-----.
   
Сыда тшIэрэр? Mi-- m- t-----?
Тэ теджэ. Me o----------.
Тэ бзэр зэтэгъашIэ. Me o---------- u---- k-----.
   
Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ. Mi-- o-------- e--------.
О испаныбзэр зэогъашIэ. Si-- o-------- e-------.
Ащ (хъулъфыгъ) нэмыцыбзэр зэрегъашIэ. Hä- o-------- s-----.
   
Тэ французыбзэр зэтэгъашIэ. Me o---------- r------.
Шъо итальяныбзэр зэшъогъашIэ. Te o---------- i------.
Ахэм урысыбзэр зэрагъашIэ. He o---------- v------.
   
Бзэхэр зэбгъэшIэныр гъэшIэгъоны. Ki----- o-------- o- k-----------.
Тэ цIыфхэр къыдгурыIонхэу тыфай. Me h------- y------- i------.
Тэ цIыфхэм тадэгущыIэнэу тыфай. Me h------- p---- i------- k-----.